Tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä on Intu Enterprise Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Yrityksemme tietosuojaseloste kertoo, millaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaastamme hänen käyttäessään palveluamme. Rekisteriselosteesta ilmenee myös se, mihin tarkoituksiin voimme keräämiämme henkilötietoja hyödyntää. Käyttämällä verkkosivustoamme ja palveluamme asiakkaamme hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn laatimamme ja päivittämämme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Intu Enterprises Oy
Osoite: Betonimiehenkuja 3 D, 02150 Espoo
Sähköposti: roni@formup.fi
Puh: 040 139 9069

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Elias Örmä
Puh: +358 44 322 123 9
Sähköposti: elias@formup.fi

Käsiteltävät tiedot ja lähteet

Jotta käyttäjälle voidaan luoda asiakastili, käsittelemme tietoja kuten sähköposteja, nimiä, salasanoja, organisaatioita sekä muita tietoja, joita voidaan lisätä käyttäjän tilille. Voimme myös kerätä automaattisesti kerättäviä tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, selaintyyppi ja sen versio, sivustolinkit sekä niiden käyttäminen (sisältäen siirtymisen sivustollemme, siirtymisen muualle sivustoltamme sekä siirtymisen sivustomme eri osioiden välillä). Tämänkaltaisia tietoja käytetään mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi sekä palvelun kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi. Lisäksi voimme käsitellä laskutustietoja, sopimustietoa sekä organisaatiosi muita tietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Yrityksemme asiakkaiden henkilötietoja hyödynnetään vain voimassa olevan henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:
- Asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon
- asiakaskirjeiden ja tiedotteiden toimittamiseen ja lähettämiseen
- asiakaskuntaa koskevan informaation keräämiseen
- Palvelussa tapahtuvaan viestintään Intu Enterprise Oy:n sekä yrityksen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden toteuttamiseen, myyntiin, hallintaan, laskuttamiseen sekä tuotteiden/palveluiden markkinointiin ja palveluvalikoiman kehittämiseen.
- Intu Enterprise Oy:llä on oikeus hyödyntää ja luovuttaa rekisterissään olevia anonymisoituja tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. mielipide- ja markkinatutkimukset) voimassa olevan henkilötietolain sekä muun asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti.
- Henkilötietoja käsittely on meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun mukaista ilman, että käyttäjän edut tai oikeudet eivät vaarannu.

Tietojen säilytysaika

Asiakkailtamme saatavien henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella lainsäädännöstä sekä niiden käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötietoja päivitetään tarvittaessa ja niitä säilytetään huolellisesti vain niin pitkään kuin on tarpeellista. 

Kun henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne on kerätty, tiedot poistetaan lopullisesti tai anonymisoidaan kohtuullisessa ajassa. Säilytysajan pituus riippuu tiedon käyttötarkoituksesta.

Tietojen luovuttaminen

Voimme jakaa henkilötietoja vain niille valtuutetuille palveluntarjoajille, jotka tuottavat meille palveluita (kuten Infrastruktuuri- ja IT-palveluntarjoajat). Pystymme myös jakamaan henkilötietojasi kolmansille tahoille, mikäli se on tarpeellista noudattaaksemme meihin soveltuvaa lainsäädäntöä tai havaitaksemme ja estääksemme palvelussamme mahdollisesti ilmeneviä turvallisuus- tai teknisiä ongelmia sekä rikoksia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriimme tallennettavien tietojen lähteinä ovat muiden muassa viralliset sopimusasiakirjat, sähköposti- ja puhelinasiointi, verkkolomakkeilla lähetetyt viestit, sosiaalisen median kautta saadut viestit sekä asiakastapaamisissamme asiakkaan luovuttamat henkilötiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Voimme käyttää palvelun tuottamiseen alihankkijoita ja kumppaneita, jotka käsittelevät tietoja puolestamme, jolloin henkilötietoja voidaan siirtää maihin, joissa tietoa käsitellään. Henkilötietoja voidaan myös siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kaikki kumppanimme noudattavat GDPR:n mukaisia vaatimuksia tietojen siirrolle EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Evästeiden (cookies) käyttö

Intu Enterprises Oy käyttää evästeitä palvelussamme kerätäkseen tietoa palvelun toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi sekä kehittääkseen sivun sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Käyttäjät hyväksyvät evästeet käyttäessään palvelumme verkkosivuja.  

Sivustomme formup.fi käyttää Google Analytics -ohjelmistoja kerätäkseen tilastotietoja verkkopalvelun käyttäjistä. Ohjelmisto tallentaa dataa muun muassa siitä, millä sivuilla verkkopalvelun käyttäjät vierailevat, kuinka kauan he kyseisillä sivuilla viipyvät sekä mitä linkkejä klikkaavat verkkopalvelussa asioidessaan.

Rekisterin suojaus

Käsittelemme henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus vaatia seuraavia kohtia: 

Voit saada tiedon siitä, mitä henkilötietojasi me käsittelemme ja miten, tai vahvistus siitä, ettemme käsittele tietojasi. Lisäksi sinulla on oikeus saada sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistua. 

Voit vaatia meitä poistamaan (tai anonymisoimaan) henkilötietosi tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Mikäli meillä on lakisääteinen peruste kieltäytyä pyynnöstäsi, ilmoitamme tästä sinulle.

Voit siirtää sinua koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Siirron kohteena olevien henkilötietojen käsittelyn tulee perustua suostumukseesi tai sopimukseen, ja tietojen käsittelyn tulee olla automaattista. 

Voit peruuttaa antamasi suostumuksesi henkilötietoja koskevaan käsittelyyn. 

Voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle, mikäli koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainsäädännön vastaisesti.